Kosár

Részlet az AETR könyv legújabb kiadásából

Mivel az 561/2006/EK rendelet előírja, hogy a járművezetőnek 28 nappal minden körülmények között el kell tudnia számolni abban az esetben, ha beül egy tachográffal felszerelt járműbe, ezért lényeges kérdés, hogy miképp járjunk el akkor, ha a munkavállaló elmegy a cégtől. Azért fontos ennek megértése, mert egyrészt a járművezetőnek el kell számolni a nála lévő korongokkal, igazolásokkal a munkáltató felé, másrészt viszont igazolnia kell a 28 napját is a közúton, ha közben másik vállalkozáshoz megy dolgozni. Abban az esetben, ha kilép a régi vállalkozástól, és ezeket az igazolásokat és korongokat kilépéskor leadja a munkáltatónak, a 28 nap megfelelő igazolása lehetetlen vagy nehézkes lenne (ezért az eredeti korongoknak célszerű nála lennie). A gyakorlatban azonban a korábbi munkáltató sok esetben szembesült azzal, hogy a korongok utólagos elszámolása nehézségbe ütközött vagy azok egyáltalán nem kerültek vissza hozzá.

Hogyan járjunk el szabályosan?

A lényeg a következő, röviden összefoglalva:

  • Az alapszabály az, még egyszer hangsúlyozva, bármi is történjék, hogy a sofőrnél mindig 28 napi korongnak, vagy ha készült kinyomat, akkor annak másolatának kell lennie, mindegy, mi a helyzet. MINDIG. Ez azt jelenti, hogy annak a sofőrnek az esetében is így kell lennie, aki tőled, munkáltatótól elmegy. NÁLA kell lennie az eredeti korongoknak vagy a kinyomat másolatának, mind a 28-nak, vagy amennyi van, mivel a hatóság ellenőrzéskor nem fogadhat el mást, csak ezt.
  • Nem elég egy fénymásolat a korongokról a járművezetőnél, mert egy fénymásolatba nem tud beleírni az ellenőr, stb. Ebből következik, hogy az semmiképpen nem jó megoldás, ha leadja a korongjait a vállalkozásnak, ahol azt lefénymásolják és ezek a másolatok vannak a járművezetőnél. Ezért a 28 napnyi korongját, ha megegyezik a volt munkáltatójával, NE adja le a munkáltatónak, mert bajba kerülhet! Ha viszont leadta, mert a munkaviszony megszüntetésekor az elszámolásuk feltétele volt, akkor a korongok kiértékelt kinyomatai másolatát minden esetben kérje ki a korábbi munkáltatójától az elszámoltatásakor.
  • A vállalkozás (munkáltató) ugyanakkor, ha a volt gépjárművezetőjénél hagyja az eredeti korongokat, akkor készítsen – biztonsági okokból – egy fénymásolatot a cég számára minden korongról és egyéb igazolásról, amit elvitt a járművezető. Ez később jól jöhet, ha mégsem adja vissza a korongot, igazolásokat. Ha egy korongnak a hátulján is van írás, kézi bejegyzés, akkor a munkáltató azokról is készítsen másolatot. Készítsen egy jegyzőkönyvet, melyben szerepel, hogy mely korongok vannak a járművezetőnél, tételesen, beírva, hogy ezeket 28 nap után büntetőjogi felelőssége tudatában KÖTELES leadni a munkáltatónak. Ha mégsem adja le ezeket, akkor ezen jegyzőkönyv alapján akár per révén is, jogi úton „behajthatjátok” rajta, de a tapasztalatunk az, hogy a perbelépés költségvonzat és elhúzódását tekintve nem igazán célszerű a cégek számára sem.
  • Legyen nála (a járművezetőnél) a „felmondó levél” is a járműben, vagyis az a nyilatkozat, hogy már nem dolgozik a cégnél. Tudasd a járművezetővel, hogy legyen nála az új cégnél kötött munkaszerződése is.
  • Amikor a járművezető leadta a korongokat a 28 nap után, átvételi elismervényt kell írni erről és nyilatkozni, hogy nincs nála semmilyen több korong, mindent leadott, stb. Azaz, mindennel elszámolt, egymás felé több kötelezettségetek nincs.
  • Ha az eredeti korongok nem maradnak a volt gépjárművezető birtokában, akkor az a szabály, hogy a 28 napnak megfelelő korongok kiértékelésének kinyomtatott lapjairól készült másolatokat kell a gépjárművezetőnek átadni a gépjárművezető kérésére. Ugyanakkor szakmailag úgy látjuk, hogy a gépjárművezető kifejezett kérése nélkül is ezt a magatartást kell követnie a vállalkozásnak. Következésképpen ezzel az eljárással mindkét fél a jogszabály szerint nevezetesen a vállalkozás a korong használatát követő egy évig történő megőrzésének kötelezettségének eleget tud tenni, valamint a gépjárművezető 28 napnak megfelelő kinyomatatott lapokat és a letöltött adatokat be tudja mutatni vagy át tudja adni az arra jogosult ellenőrzést végző személy kérésére.

 

Sajnos, ez egy ilyen macerás eljárás, de fontos megérteni, hogy itt olyan dokumentumokról van szó, amik okiratok, és ezekkel nem lehet hanyagul bánni! Kellő gondossággal kell tehát eljárni ebben az esetben. A következőkben egy jegyzőkönyv és egy átadás-átvételi elismervény mintát találsz ehhez, amikhez hasonlót készíthetsz te is a kilépő munkatárs eredeti korongokkal történő elszámolására vonatkozólag.

 

Jegyzőkönyv

Résztvevők: XXX, XXX

Készült: XXX (dátum)

Hol: XXX (vállalkozás helye)

Ezen jegyzőkönyvben rögzítjük, miszerint alulírott XXX gépjárművezető a fénymásolatban csatolt tachográf korongok eredeti példányát a vállalkozástól átvette és azokat 28 naptári napig magánál tartja, hogy egy esetleges közúti ellenőrzés során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

Nevezett gépjárművezető a mai naptól számított 30 napon belül köteles hiánytalanul és ugyanolyan minőségben visszaszolgáltatni a vállalkozás részére valamennyi korongot, ahogyan azt átvette.

Ezen jegyzőkönyv azért készült, mert nevezett járművezető munkaviszonya a XXX vállalkozásnál a mai nappal megszűnt.

Járművezető tudomásul veszi, hogy büntetőjogi felelőssége van a korongok adott határidőre történő maradéktalan, megfelelő minőségben történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott határidőig a korongokat a korábban nevezett módon nem szolgáltatja vissza, úgy a XXX (vállalkozás) peres úton is követelheti ezen korongok visszaszolgáltatását, és mindennemű felelősség (pl. az emiatt történő szankciók, pénzbírságok, elmarasztalások) kizárólag a nevezett járművezetőt terhel.

Ugyanez igaz arra az esetre is, ha a járművezető nem megfelelő minőségben szolgáltatja vissza a kiadott eredeti korongokat, és emiatt bármilyen szankció éri a vállalkozást.

Ezen jegyzőkönyvben rögzítjük azt is, hogy amennyiben a járművezető teljes mértékben eleget tesz a fentiekben leírtaknak, és egy átadás-átvételi elismervény mellett visszaszolgáltatja a kiadott korongokat, abban az esetben a továbbiakban a járművezetőnek ezzel kapcsolatban más kötelezettsége nincs. A korongok határidőre történő, megfelelő visszaszolgáltatása csak az elszámolási kötelezettséget fejezi be.

XXX (vállalkozás)                                                                  XXX (kilépő járművezető)

 

Miután a járművezető hiánytalanul és megfelelően, időben elszámolt a nála lévő korongokkal, írj egy átadás-átvételi elismervényt, amelyen igazoljátok, hogy az elszámolás rendben megtörtént és a járművezetőnek további kötelezettsége a vállalkozás felé nincs. Erre használhatod például ezt a mintát.

 

 

Átadás-átvételi elismervény

Készült: XXX (dátum)

Hol: XXX (vállalkozás helye)

Ezen elismervény igazolja, hogy alulírott XXX (egykori dolgozó a vállalkozásnál) a neki korábban (a mellékelt Jegyzőkönyvben igazolt) kiadott korongokat hiánytalanul és megfelelő minőségben, időben visszaszolgáltatta a XXX (vállalkozás) részére.

XXX-nek további kötelezettsége a vállalkozás felé a korongokkal kapcsolatban nincs.

XXX (vállalkozás)                                                                    XXX (korábbi dolgozó)

 

A fenti idézetek az új AETR könyvből vannak. Az alábbi linkre kattintva tudod megrendelni.

Kérem az AETR könyvet!