Kosár

Régen jelentkeztem.

 • Igen, sokat dolgoztam, többek között ezen a kiadványon is.
 • Igen, sokan kerestek, sok kérdéssel, nap mint nap.
 • Ezért is gondoltam, hogy előszedem ezt, “leporolom”, aktualizálom, a jelen problémáihoz igazítom és bemutatom.
 • Mert sokan NEM IS HALLOTTATOK MÁR RÓLA.

Újra megjelent!

 • Utoljára 2015-ben volt kapható.
 • Először 2012-ben adtuk ki.
 • 6 éve után először most újra elérhető! Átdolgozva, frissítve, 2021-re aktualizálva. Megtartva az eredeti igazságügyi szakértői válaszokat (legfeljebb kiegészítve, ahol már nem volt aktuális).
 • 134 kérdés, 3 terület: fuvarozás, saját számlás szállítás, munkaügy.
 • Ha még NINCS meg neked, szerezd be a saját példányodat!
 • Ha megvan, akkor is érdemes a második kiadásra szert tenned – már a jelenkor függvényében aktualizálva!
 • Sajnos, egykori társszerzőm, Dr. Szabados Tibor már nincs közöttünk, égi útra távozott. De hagyatéka, hacsak részben is, de újra olvasható most!

Két kérdés, kiragadva a könyvből, ízelítőül (ebből van 134).

Sok olyan kérdés, amit CSAK ITT válaszoltunk meg, máshol ez nem lelhető fel.

Nézzünk ebből egyet!

Mikor jár az éjszakai bérpótlék?

Egy olvasói kérdés…

“Valahol kitér-e törvény arra, hogy hány munkaprogramot (esetünkben korongot) kezdhet meg a gépkocsivezető egy hét alatt, vagy csak az időket kell betartani és ezen belül nem számít, hány programot kezd?”

Az igazságügyi szakértő válasza.

A kérdező ebben a kérdésében újra munkaprogramot említ, amely logikám szerint a menetíró készülékkel felszerelt gépjármű vezetésével töltött munkanapnak, illetve munkaidőnek feleltethető meg.

A kérdező lényegében arra kíván választ kapni, hogy egy hét alatt az analóg tachográf műszerrel felszerelt gépjárművel végzett munkája során hány korongot helyezhet be és korongon rögzített munkát végezhet adott munkahéten a gépkocsivezető.

A kérdése első részére vonatkozóan egyértelműen azt a választ adom, hogy nincs olyan szabály, sőt a hatályos jogi szabályok sem irányozzák elő, hogy egy héten belül hány tachográf korongot helyezhet be adott gépjármű tachográf készülékébe. Hiszen gondoljunk csak abba bele, hogy például adott gépkocsivezetőnek a munkahetét bármely okból kifolyólag vezetés nélkül kellett eltöltenie a vállalkozás telephelyén, ugyanakkor egyéb munkát végzett, tehát munkaidejét töltötte, de nem kellett vezetnie és a tachográf korongot behelyeznie a tachográf készülékbe! Majd azon vagy más napon fuvarfeladatot kap és a tachográfos gépjárművel a fuvarozást megkezdi, vagy ez idő alatt bármely okból kifolyólag kénytelen tachográfos gépjárművet cserélni.

A jogszabály azonban egyértelműen rendelkezik arról, hogy megfelelően kompatibilis és helyesen kitöltött koronggal kezdheti meg a tachográfos gépjárműnek a mozgásba hozatalát és a fuvarozás bonyolítását. Ezt egyértelműen úgy határozza meg, hogy a járművezetőnek minden nap használnia kell a tachográf adatrögzítő lapot, amikor járművet vezet, attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszi. Rendelkezik arról is, hogy az adatrögzítő lapot nem szabad kivenni a napi munkaidő vége előtt, kivéve, ha a kivétel egyébként engedélyezett. E körbe tartozik például a közúti ellenőrzés során az AETR ellenőrző bélyegzővel ellátott ellenőr felszólítására történő kivétel, ugyanakkor legyen arra figyelmes, hogy az ellenőr a bélyegzőjét felmutatja és a kivétel jogszerűségét valóban bélyegzőjével a hátoldalán hitelesíti. Továbbá, ha gépjárművet cserél. Sőt a jogszabály meghatározza a tachográf korong túlhasználatának tilalmát is úgy, hogy egyetlen adatrögzítő lapot sem enged használni azon az időtartamon túl, amelyre azt szánták.

Amikor a járművezető nem tartózkodik a járműben, és ezért nincs lehetősége a járműbe beépített készüléket használnia, a munkaidő többi részét, minden más időt, ideértve a készenléti időt valamint a vezetés megszakítása és a napi pihenőidő időtartamát rá kell vezetnie a tachográf korongra kézzel, automatikusan vagy más módon, olvashatóan az adatrögzítő korong beszennyezése nélkül. Ha a járművön egynél több járművezető tartózkodik, a vezetők a szükséges változtatásokat az adatrögzítő korongon úgy hajtják végre, hogy a tevékenységről szóló információt a járművet ténylegesen vezető járművezető adatrögzítő lapjára jegyzik fel.

A fuvarozó napi életében ugyanakkor extrém helyzetek is felléphetnek. Például üzemképtelenné válik a gépjármű, vagy meghibásodik a készülék, forgalmi akadályok miatt nem lehetséges a kötelező megállás, stb., akkor arra is lehetőséget ad a jogszabály, hogy amennyiben a készülék üzemképtelen vagy hibásan működik, a járművezetők az adatrögzítő korongon vagy az adatrögzítő koronghoz csatolandó ideiglenes korongon jelezzék a különböző időtartamokra vonatkozó összes olyan információt, amelyet a készülék nem rögzített helyesen.

Nagyon lényegesnek tartom, ezért ajánlom figyelmükbe az Európai Bíróság a minimális pihenőidőtől és a maximális vezetési időtől való kivételes eltérés annak érdekében, hogy a gépjármű megfelelő megállóhelyre érhessen tárgyában hozott 1. számú iránymutatását. Ez az iránymutatás kimondja, hogy ha a gépjárművezető úgy ítéli meg, hogy kivételes esetekben el kell térnie a tachográf használatát szabályozó rendeletektől, de ezzel nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát, akkor a legközelebbi megállóhelyre való megérkezésekor a készülékből ki kell vennie a tachográf korongot és kézi bejegyzéssel fel kell jegyeznie az eltérés okát.

Úgy gondolom, hogy ezeket a szabályokat kell betartani a gépkocsivezetőnek a koronghasználattal kapcsolatban.

Ezen túlmenően a heti munkanapok számát illetően egyértelműen a heti pihenőidő szabályai között találunk vonatkozó normát, amely kimondja, hogy a heti pihenőidőnek az előző heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie. Tehát a héten a munkanapok száma 6 nap lehet. Ez alól kivételt képez a két egymást követő héten végzett munkanapok száma, amely 12 nap lehet.

 

Íme egy másik kérdés!

Mikor jár az éjszakai bérpótlék?

Egy másik olvasói kérdés…

A heti pihenőidő: teljes minimum 45 óra, csökkentett minimum 24 óra. Az egyheti engedélyezett vezetési idő után meg kell lennie. A vezetésen kívüli munka után is meg kell lennie a heti pihenőnek? Pl. hétfőtől csütörtökig járművezetésen kívüli tevékenység, péntek-szombat vezetés, hétfőn újbóli munkakezdés.

Szakértői válasz.

A kérdés annyiban furcsa, hogy a heti pihenőidőnek semmi köze nincs a vezetési időhöz. Na jó, nyilván ez így nem igaz, a pontosabb megfogalmazás inkább úgy lenne, hogy nem csak a vezetési időhöz van köze. A leginkább megfelelő megfogalmazás szerint ahhoz van köze, hogy mennyi idő telt el az előző heti pihenőidő végétől számolva. Az más kérdés, ha a kétheti engedélyezett vezetési időnk a második hét negyedik napján elérte a 90 órát, hogy akkor mi van, hiszen ebben az esetben a következő hétfő 00:00 óráig már nem vezethetünk egyetlen percet sem. Ebben az esetben egyéb munkavégzés még lehetséges, a heti munkaidő függvényében, ha még nem értük el a heti munkaidő maximumot, de további vezetés vasárnap éjfélig már nem!

De nézzük meg részleteiben is a példát!

Két fontos tényezőt említenénk itt a munkaidőkkel, vezetési időkkel és pihenőidőkkel kapcsolatban.

 1. Az egyik, hogy a vezetési- és pihenőidő a közúton történő közlekedés esetén érdekes csak számunkra, tachográfos jármű esetében. Másképp fogalmazva, amikor a tachográfot használnunk kell, mert fellép ennek kötelezettsége.
 2. A másik fontos dolog a munkaidő, aminek van egy engedélyezett heti maximuma, ami után a „hétvégén” valaki elviekben pihenőidőt tölt. Munkaidő akkor is keletkezik, amikor a gépkocsivezető nem vezeti a tachográfos járművet, hanem bármilyen egyéb munkát végez (rakodik, telephelyen dolgozik, „kisautót” vezet, irodai munkát végez, raktárt pakol, stb., bármi).

Na, most ez a két dolog vagy összekapcsolódik egymással, vagy nem. Ez alatt azt értjük, lehetséges, hogy valakinek 3 héten keresztül csak olyan tevékenysége van, hogy kizárólag tachográf mentes járművet vezet, vagy olyan munkát végez, aminek semmi köze a menetíróval felszerelt járművekhez. A 4. héten pedig tachográfos járművet vezet, amikor is a pihenőidők előírása is kötelezettségként lép elő.

Ebben az esetben ezt úgy lehet megfelelően igazolni, hogy megbontjuk a Tevékenységigazoló lapot, mégpedig a következők szerint:

 • azokra a hetekre, amikor valaki egyéb tevékenységet végez és nem tachográfos járművet vezet, hétfőtől péntekig (vagy az adott munkavégzési időtartamra) a Tevékenységigazoló lap valamely pontját jelöljük be (pl. „hatályon kívüli jármű vezetése”, vagy „egyéb munkavégzés”, stb.);
 • a hétvégéket megfelelően leigazoljuk üres korongokkal, sárga koronggal – amivel egyszerre több napot is igazolhatunk –, kártya visszaírással vagy üres szalag rajzolással (legalább 45 óra);
 • amikor pedig a járművezető a tachográfos járművet vezeti (pl. a 4. héten), akkor arra az időszakra értelemszerűen alkalmazni kell a vezetési és pihenőidőkre, valamint ezek megfelelő igazolására vonatkozó előírásokat – korong és/vagy kártya használat, stb. (lásd ezt részletesen az új AETR könyvben).

A példában írt esetben hétfőtől-csütörtökig írunk egy Tevékenységigazoló lapot „egyéb tevékenység” vagy „hatályon kívüli, egyéb jármű vezetése” címszóval. Pénteken, szombaton az előírásoknak megfelelően használni kell a korongokat vagy digitális járművezetői kártyákat. Vasárnapra pihenőidő (heti pihenő), amiket a korong hátulján igazolunk, vagy egyéb módon, ahogy azt az előbb kifejettem (kivéve Tevékenységigazoló lappal, mert az TILOS, lásd a korábbi kérdésekben kifejtett válaszokat).

Amire viszont figyelni kell, hogy két egymást követő héten ezt így NEM csinálhatjuk, mert nagy valószínűséggel vasárnap nem lesz meg a 45 órás pihenőidő, tehát ezt így csak minden második héten tehetjük meg. Továbbá, arra is figyelni kell, hogy maradjon elegendő idő arra is, hogy a 45 órásnál kevesebb heti pihenőidőket (csökkentett heti pihenőidő) egybefüggően visszapótolhassuk.

A legfőbb szabály a heti pihenőidő megkezdésére: az előző heti pihenőidő végétől számított 6 x 24 órán belül meg kell kezdeni. Erről itt többet nem írok, elég sokat írtunk már ebben a könyvben is róla. És ebben a 6 x 24 órában MINDEN benne van (vezetési idők, napi pihenőidők, egyéb munkák, készenlétek, stb.)

SZEREZD BE A SAJT PÉLDÁNYODAT EBBŐL A RÉGI/ÚJ KIADVÁNYBÓL!

 


Üdvözlettel és jó munkát kívánva

Kuzma Ferenc
AETR szakértő, műszaki szakoktató

Kategória: 2021. július

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .