Kosár

Még előtte egy fontos kérdés, amit tisztáznunk kell! Hány naponta kell letölteni a járművezetői kártyát és a járműegységet?

Járművezeti kártyák letöltése - mikor kell?

Járművezeti kártyák letöltése – mikor kell?

Komoly zűrzavart okoz a fuvarozók, szállítók körében, hogy pontosan hány naponta kell letölteni a járművezetői kártyákat, és a fedélzeti egységeket. Kártya esetén: 28 naponta vagy 28 munkanap után? Nem mindegy!

Meg kell, hogy mondjam, nem teljesen 100%-osan egyértelmű a dolog a jogszabályból, de azért elmondom, mit javaslok.

 

Az ezzel kapcsolatos vonatkozó jogszabály uniós szinten az 581/2010/EK rendelet. Ez egy egyoldalas jogszabály, ide kattintva töltheted le a legfrissebb, hatályos állapotát (2019. április 30.).

Röviden KÉT fontos részt emelnék ki belőle:

“Az adatok letöltésére vonatkozó maximális időtartamok meghatározása céljából csak azokat a napokat indokolt számításba venni, amelyeken volt rögzítésre kerülő tevékenység.

(2) E rendelet alkalmazásában „vonatkozó adat” a részletes sebességadatok kivételével minden olyan adat, amelyet digitális menetíró készülék rögzített.”

És a pontos szöveg:

“(3) A maximális időtartam, amelyen belül a vonatkozó adatokat le kell tölteni, nem haladhatja meg:

a) a 90 napot a járműegységen tárolt adatok esetében;

b) a 28 napot a járművezetői kártyán tárolt adatok esetében.”

Értelmezés

Azért nincs könnyű dolgom, mert nem 100%-osan egyértelmű a jogszabályi megfogalmazás, ezért inkább a jogalkalmazási gyakorlatra koncentrálok (hogy mi a CÉLJA a dolognak), több dolgot megnézve:

 • Az “indokolt” itt azt jelenti (szótári meghatározás szerint), hogy “észszerű magyarázat miatt érthető (intézkedés)”. Vagyis, olyan tevékenység, aminek máshogy nem igazán van értelme.
 • A “volt rögzítésre kerülő tevékenység” jelentése nem egyértelmű, de ha tevékenységnek veszem a pihenőidőt is, amit a kártyán rögzítettem, akkor az is egy tevékenység. Ugyanakkor, mondhatom azt is, hogy “tevékenység” alatt azt értem, amikor vezetek, munkát végzek vagy készenlétben vagyok. Valamit TEVÉKENYKEDEK.
 • A “vonatkozó adat” a jogszabály szerint “minden olyan adat, amelyet digitális menetíró készülék rögzített” (a részletes sebességadatok kivételével). Tehát, MINDEN adat, ami a kártyán van.
 • Ezek alapján, bár úgy lenne értelme, hogy csak azokat a tevékenységeket veszem figyelembe, amikor NEM pihenőt rögzítek a kártyán, akkor a 28 napot úgy kellene értelmeznem, mint olyan napokat, amikor valamit dolgoztam, tevékenykedtem. Mégsem szabad így értelmezni.
 • Mert ha tágabban értelmezem a dolgot, valós tevékenységeknek megfelelően, amikor mást is dolgozok, akkor az is lehetséges, hogy MÁS napokon pl. korongos járművet vezettem, amikor is a kártyán NINCS semmilyen adat. Emiatt viszont csak úgy tudok eleget tenni a kiértékeléseknek, ha valóban 28 NAPTÁRI napon belül töltöm le a kártyát is, különben NEM tudnám összevetni az ott lévő adatokat a korong adatokkal, így nem lehetne reálisan ellenőrizni a tényleges vezetéseket, pihenőidőket, munkaidőket, stb., amik a kártya + korongon vannak.
 • Ha pedig azt is hozzáveszem ehhez, hogy a VALÓS munkaidő elszámolásokhoz SZÜKSÉGES a kártyán lévő adat is (a munkaidő elszámolásokat pedig, ugye, havonta készítjük), akkor pedig megint csak az válik szükségessé, hogy 28 NAPTÁRI NAPON belül le legyen töltve a kártya. Én mindenképp EZT javaslom, még akkor is, ha egy hónapban csak EGYSZER használtam a kártyámat, mivel ha amúgy egyéb tevékenységeket végeztem, akkor sem fogok tudni letöltés híján eleget tenni a vezetési- és pihenőidő ellenőrzési és a pontos munkaügyi lista elkészítési kötelezettségemnek.
 • Még hozzá tenném, hogy AMENNYIBEN valószínűsíthetően volt OUT üzemmódban vagy kártya nélkül történő járművezetés, akkor a fedélzeti egység letöltésével NE várjunk 90 napot, mivel megint csak hamis információkat fogunk kapni a munkaügyi listán. Ha ez nem volt, akkor elégséges a maximum 90 NAPTÁRI nap.
A korszerű letöltő eszközök webshopját itt találod.

 


 

Új tervezet: tachográfot 2,4 tonna fölött! Buszosokra és furgonosokra egyaránt vonatkozna az új szabályozás.

Egy új tervezet látott napvilágot, ami alapjaiban változtatja meg az eddigi szabályozást, noha sok minden változatlan marad.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy tervezet, ugyanakkor, ez már részletes kifejtése annak, amiről Dr. Göndös Gábor ügyvéd barátom beszélt a 2019. januári konferencián. A Mobilitási Csomag része.

Én most egyenlőre NEM csatolom be ide a teljes tervezetet, mert lehetséges, hogy “elszállnál” tőle (persze, külön kérésre elküldöm), maga a tervezet is 41 oldal!!! Inkább kiemelnék néhány fontos dolgot belőle. A jövőben, amint mi is egyre több dolgot tudunk majd meg róla, úgyis időben tájékoztatni fogunk, ezért maradj velünk ezután is!

Még az is lehet, hogy külön konferenciát hívunk össze rá majd az év vége felé. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok.

Főbb gondolatok a tervezetről. Olvasd figyelmesen!!!
 • A tervezet neve: “Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás”, és rövid leírása: “Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról”.
 • Nem tudjuk, mikortól lép hatályba, de úgy tűnik, viszonylag gyorsan át akarják nyomni a tervezetet. Ennek érdekében azt is bevállalták, hogy még az Európai Parlamenti választások előtt elfogadták a normaszöveget (ami egyenlőre egy ideiglenes változat). Egyébiránt akkor lép majd hatályba, ha az európai parlamenti képviselők álláspontját az EU Tanácsa is támogatja. Erre egyébként minden esély megvan.
 • Az elfogadott módosítások az 561/2006, a 1072/2009, és a 1071/2009 rendeleteket érintenék. Az egyes szociális előírásokra vonatkoznak a közúti szállításban, a közös szabályokra a nemzetközi közúti szállítmányozási piachoz való hozzáférésre, valamint a közös szabályokra a közúti szállítmányozói hivatás gyakorlásával kapcsolatban.
 • A legkomolyabb változás az 561/2006/EK rendeletet érinti, ugyanis a jelenleg érvényes rendelkezéseket (szabályokat) kiterjeszti – a jelenleg 3,5 tonna fölötti össztömegű járművekkel végzett szállítmányozásról – a 2,4 tonna fölöttiekre is (pótkocsival vagy félpótkocsival együtt). Magyarul: lejjebb viszi azt a súlyhatárt, amely fölött kötelező lesz tachográfot használni. A jogszabályi tervezetben ez jelenleg így szerepel: “Annak érdekében, hogy a közúti szállítás területén Európa-szerte biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket, ez a rendelet a nemzetközi szállítás területén használt valamennyi, 2,4 tonnánál nagyobb tömegű járműre alkalmazandó.”
 • A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy a belföldi és nemzetközi szállítmányozást végző furgonok, kisbuszok vezetőire ugyanaz a munkaidőre, szünetekre és pihenő időkre vonatkozó előírások lesznek érvényesek, mint a teherautók, nagybuszok vezetőire jelen pillanatban. Ez pedig értelemszerűen azzal jár majd, hogy a rendelet hatályba lépésétől be kell majd szereltetni a menetíró készüléket a 2,4-tonnától 3,5 tonnáig terjedő maximális engedélyezett össztömegű járművekben is (hiszen jelenleg csak a 3,5 tonna fölöttiekben kötelező). E nélkül az új kötelezettségekhez való alkalmazkodás és annak ellenőrzése nem lenne lehetséges. Az ezen járművek járművezetőknek pedig a teherautókhoz, kamionosokhoz, buszosokhoz hasonlóan digitális járművezetői kártyával kellene majd rendelkezniük, amelyen ugyanúgy rögzítésre kerülnének az út, a megállások, a pihenők, és az egyéb általuk végzett munkák. Vagyis, MINDEN olyan szabály vonatkozna a 2,4 tonnánál nagyobb járművekre és azok vezetőire, mint a jelenlegi 3,5 tonnánál nagyobbakra.
 • Úgy tűnik, szétválasztják valamennyire a személyszállítást és az áruszállítást. A normaszövegből legalábbis erre lehet következtetni: “12a) Elismeri, hogy az áruszállítás különbözik a személyszállítástól. Az autóbuszok járművezetői szoros kapcsolatban állnak az utasaikkal, és e rendelet keretében megfelelőbb feltételeket kell biztosítani számukra, a vezetési idő meghosszabbítása vagy a pihenőidő és a szünetek lerövidítése nélkül. Ezért a Bizottságnak értékelnie kell, hogy el lehet-e fogadni speciális szabályokat erre az ágazatra vonatkozóan, különösen az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott különjáratok tekintetében.”
 • Sokat beszél a tervezet új parkolóhelyek építéséről is, melyek szükségesek lesznek a szociális jogszabályok betartásához (hiszen már MOST is komoly problémát jelent a parkolóhelyek hiánya, elképzelhető, mi várható akkor, ha az új rendelet hatályba lép).
 • Nagyon komoly változtatási javaslatnak tartom, hogy a jelenleg érvényes, aznapi + 28 napos visszamenőleges, közúton történő elszámolási kötelezettséget aznapi + 56 napra módosítanák (növelnék). A normaszöveg jelenlegi tartalma mindenesetre erről szól: “(9a) Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az illetékes hatóságok a közúti ellenőrzés során meg tudjanak győződni arról, hogy a vezetési és a pihenőidőt az ellenőrzés napján és az azt megelőző 56 napon megfelelően betartották.”
 • Valószínűleg változások lesznek a pihenőidőkkel és a szünetekkel kapcsolatban is (ez utóbbi főleg a buszosokat érintené majd), de ezek részletes kidolgozása még nincs meg, csak utalások vannak rá. Természetesen, amint pontosabb információink lesznek, mindenképpen tájékoztatunk majd. Ami már most részletesen benne van a tervezetben, az a heti pihenőidőkkel kapcsolatos változás tervezete, főleg azt fogják pontosítani, hogy miként kell kivenni majd a heti pihenőidőket (kicsit változna a jelenlegi rendszer), és hogyan kell eljárni, ha a gépkocsivezető a telephelytől távol tölti a heti pihenőidejét (erről részletes javaslat olvasható).
 • Definiálták a “nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát is, ami úgy tűnik, ez lesz majd: “az ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállítástól eltérő bármely közúti szállítás, amelyért nem jár javadalmazás és nem keletkezik belőle jövedelem vagy árbevétel.”
 • Satöbbi, még jó néhány dolog, amivel most NEM akarlak még fárasztani…

Maradj velünk kapcsolatban, és SZÓLJ azon ismerőseidnek is, hogy figyeljenek minket, és KÉSZÜLJENEK FEL, akiket jelenleg még NEM érintenek ezek a rendeletek, de az új tervezet igen!

Mi addig is felkészítjük a TachografGURUT arra, hogy lépést tarthasson ezekkel a változásokkal. Amik viszont NEM változnak, azok a MUNKAÜGYI SZABÁLYOK. Ezekkel kapcsolatban az AETR könyvön kívül KIZÁRÓLAG az alábbi konferencia DVD-n találsz megfelelő, jól elmagyarázott információkat. RENDELED MEG MOST, HA MÉG NINCS MEG!

 

Olvasd el, miért hasznos az, ha a munkaügyi szoftverünk össze van kapcsolva közvetlenül egy bérprogrammal!

 


 

Még kapható a TELJES, 2019. januári konferencia DVD – de már nem sokáig!

AETR és munkaügyi konferencia 2019 - teljes előadáás 2 DVD-n!

AETR és munkaügyi konferencia 2019 – teljes előadáás 2 DVD-n!

Befejezésül: összesen 300 darab DVD készült a januári teljes konferenciáról – beleértve a NAGYON FONTOS, kb. másfél órás, FULL munkaügyi előadást! Még lehet rendelni belőle, de ha elfogy, akkor NEM gyártatunk többet!

Ezt NEM kellene kihagynod, mert tapasztalataim szerint NAGYON SOK fuvarozó vállalkozó küzd a HELYTELEN, SZABÁLYTALAN, NEM JOGSZABÁLYHŰ munkaügyi értelmezéssel, alkalmazással. MOST ezt itt letisztáztuk!

A kiadvány tartalmáról részletesen ezen a linken olvashatsz.

Szerezd be a saját példányodat belőle, amíg még kapható!!! Legyen ott a polcon, hogy BÁRMIKOR elővehesd, ha szükséges!

Kérem az AETR könyvet!

Üdvözlettel,

Ferenc

 


4 hozzászólás

Pavela Gábor · 2020.06.19. - 18:50

Azt olvastam, hogy amennyiben megszavazzák. Akkor a menetíró készüléket és a 2,4 tonnás súlyhatárt 2026 jan. 1-től kell alkalmazni. Igaz ez?

Jenei Gyula · 2019.05.06. - 14:29

Kedves Ferenc!
Nagyon-nagy köszönet azért, hogy felhívja a figyelmünket az esetleges jogszabály változásra. Megjegyzésem oka mégis az, hogy nem olvasta el alaposan a benyújtott módosító javaslatot, mert a szerint:
“1. A 2. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:
„-aa) nemzetközi áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 2,4 tonnát, vagy”

Tehát a belföldi forgalomban akár áruszállításra is használt 2,4 tonna feletti, de 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű járműre nem vonatkozik a javaslat. Ezért az ezzel való riogatás felesleges feszültséget teremt.

  Kuzma Ferenc · 2019.05.13. - 17:27

  Igen, ez valószínűleg így lesz, bár jogászokkal beszélve nagyobb a valószínűsége, hogy ezt úgy kell majd értelmezni, hogy belföldre is.
  De reméljük, hogy nem.
  Ez még képlékeny, attól tartok.
  Üdv
  Ferenc

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .