Dr. Göndös Gábor ügyvéd


Tisztelt Kuzma úr!

Ezúton is tisztelettel jelzem, hogy az AETR-könyv igen jó befektetésnek bizonyult, az iroda munkatársai máris fokozott érdeklődéssel forgatják. Tekintettel arra, hogy Kuzma úr múlt csütörtöki (2014. 09. 11.) telefonunk során érdeklődését fejezte ki irodánk profilja iránt, tisztelettel igénybe vennénk néhány percét, hogy egész röviden bemutatkozhassunk.

Mint röviden említettem, ügyvédi irodánk elsődleges és kiemelt szakterülete a munkajog, annak is a legváltozatosabb vetületei; működésünk tehát nagyon röviden úgy jellemezhető, mint ami a munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. szabályzatok) szerkesztésétől, „új” Mt. szerinti megfeleltetésétől kezdve a napi üzemmenet során felmerülő legváltozatosabb kérdéseken át (pl. bérezés, munkaidő, munkarend, időkeret, találmány- és adatvédelem, munkajogi IT, felelősség leltárhiányért, eszközökért) egészen az egyéni vagy csoportos munkaviszony-megszüntetés bármely formájáig terjedően minden felkérést készséggel ellát.

Hasonlóképp markánsan részét képezi a “portfóliónak” a peres ügyek vitele, a (jellemzően munkahelyi balesettel, egészségromlással kapcsolatos) tb-határozatok bírósági felülvizsgáltatása, a hatóságok (Munkaügyi Felügyelőség, Egyenlő Bánásmód Hatóság) előtti eljárás, de ugyanígy az esetleges kollektív munkajogi vonatkozások (üzemi tanács iránti munkavállalói igény, ill. szakszervezeti fellépés stb.) szakszerű kezelése, miként a külföldi állampolgárok foglalkoztatási célú tartózkodásának engedélyeztetése is.

Mindezt tizenöt év peres és peren kívüli, gyakorlati és elméleti jogászi tapasztalata, publikációk sora, valamint az igény szerinti idegen nyelvű (angol, német) tanácsadás képessége teszi teljessé.

A praxisnak a munkajog mellett az általános jellegű polgári jogi tanácsadás, de ugyanígy speciális kereskedelmi jogi szerződésszerkesztés, a cég- és társasági jog (cégalapítás, cégeljárás, tranzakciók, jogutódlás), valamint az ingatlanjog (adásvétel, bérlet stb.) is részét képezi. Ügyfeleink mindemellett gyakorta keresnek meg bírósági és peren kívüli vitarendezés iránti igényeikkel is.

Megbízóink között egyaránt megtalálhatók a legnagyobb járműipari, vagy akár elektro- és számítástechnikai konszernek honi vezérképviseletei, de ugyanígy a nyomdaipartól kezdve a szállodaiparon, a fémmegmunkáló üzemeken és a klinikai gyógyszerkutató cégeken át a biztosítóig és a gázkitermelésig ívelő legszélesebb spektrumon belül az adott piaci szegmens meghatározó – kül-, illetve belföldi tulajdonú – szereplői.

Súlyponti terület ezen belül a közlekedésszakma, egyik szakirányunk tehát egy igen sajátos és ritka (de keresett) hibrid, a „közlekedési munkajog”. Megbízóink közül számosnak a kenyerét a közút, a személy- és árufuvarozás adja, úgyhogy e terület munkajogi anomáliáival is behatóan sikerült az elmúlt évek során megismerkednünk (túlvezetés, pihenés és készenlét, visszaélés menetjeggyel és viteldíjjal, KRESZ-szabálytalanság munkajogi vetülete, NKH-bírságolás, menetíró kártyák, gázolajdézsmálás, utaspanasz stb.).

Az ügyfélkört illetően végül tudnivaló még, hogy mindössze elenyésző számban foglalkozunk munkavállalói képviselettel: sokéves tapasztalataink értelmében a munkavállalói oldal ügyei, kérdései jellemzően igen komplexek (tehát önmagában, szakmailag nézve szép kihívást jelentenének), ugyanakkor a bizonyítás jellemzően ellenük dolgozik, ebből (is) eredően ügyeik aránytalan mértékű fizikai és anyagi ráfordítást jelentenek, ugyanakkor fizetési fegyelmük – sajnos – sok esetben laza, számlát „nem kérnek”, az áfától idegenkednek, alkudoznak. Ebből is eredően tehát irodánk ügyfélköre mintegy 95%-ban közép- és nagyvállalatokból tevődik össze.

Amennyiben a fentiek felkeltették Ön vagy bármely ismerőse, ügyfele érdeklődését, egy személyes találkozó céljából készséggel állunk igény szerinti időpontban és helyen szíves rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

Dr. Göndös Gábor
ügyvéd, munkajogász
1027 Budapest, Jurányi u. 10.
+36 20 410 74 76
drgondos.gabor@t-online.hu