Kosár
Az Európai Bíróság újradefiniálta a „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát..

Az Európai Bíróság újradefiniálta a „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát..

Az Európai Bíróság újradefiniálta a „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát…

Az alábbi írás egy cikkemben jelent meg, amit hírlevélolvasóinknak és Facebook-követőinknek írtam. Mivel NAGYON fontos, ezért teljes egészében, változtatás nélkül közzéteszem itt. Így legalább látod az egész ügy „fejlődését”.

A részletekkel NEM akarlak untatni, de egy kedves ügyfelünk küldött el egy ügyet, a tanácsunkat kérve benne, mivel lépnie kellett az ügyben. Ezt a kedves ügyvéd ismerősünket megkereste az ügyfele, mivel a NAV azért akarja megbírságolni, mert szerintük az illetőnek használnia kellett volna a tachográfot, és ő ezt nem tette meg. Ehhez az Európai Bíróság határozatára hivatkozott.

 

Név nélkül bemásolom ide a megkeresési levelét, mert könnyebb megértened így a problémát, illetve, az új helyzetet. Az alábbiak részletek az új AETR könyvből.
„Kedves Kuzma Ferenc Úr!

Mai napon folytatott telefonos megbeszélésünkre hivatkozással küldöm a NAV határozatának
aktuális oldalait, melyben az eddigi gyakorlattól eltérően kötelezőnek tekinti a tachográf
használatát a tárgyi gépjárművek esetében is.

A határozatban hivatkozik arra, hogy a mentesség a ’nem kereskedelmi árufuvarozás’ esetére vonatkozna,
melynek a definíciója nem szerepel a jogszabályban, viszont értelmezte az Európai Unió Bírósága.

A hivatkozott bírósági ítéletet is mellékelem. Ezek lényege, hogy a szavak általános jelentéséből
kell kiindulni, és a bírósági döntés egy kifejezetten magánszemély által vezetett, szabadidős sporthoz
felhasznált gépjármű szállításáról szól, ahol a fuvarozásért díjfizetésre nem került sor, azt részben
szponzorok finanszírozták.

Várom szíves szakmai véleményét.

Üdvözlettel:”

 

Bírósági ítélet

NAV-hatarozat-kepNa, most! Szeretném, ha elolvasnád a Bíróság teljes Határozatát, mert így képbe kerülsz, hogy miről is beszélek! Kattints ide, és töltsd le innen! Töltsd le a NAV ezzel kapcsolatos határozatát is (egy részét, amiből a nevet töröltük).
Olvasd el az egész cikket, érdemes, de egy részt, a 39-es pontot idézem itt is:

 

„39.: A fentiekre tekintettel az előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy az 561/2006/EK rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja a magánszemély által magáncélból és kizárólag szabadidős tevékenység keretében végzett áruszállítást, ha e tevékenységet részben harmadik személyek pénzügyi hozzájárulásaiból finanszírozzák, és az ilyen szállításért nem kell ellenértéket fizetni.”

 

Dr. Szabados Tibor megkeresése

A helyzet tisztázása és a tisztánlátás érdekében az alábbi megkereséssel fordultam az igazságügyi szakértőhöz:

„Szia Tibi!

Köszi a választ.

Én SEMMIT nem beszéltem a hölggyel, nekem is csak ennyit mondott el, amit pár mondatban leírt.
A kérdése az, ami nekem is: MOST AKKOR TE HOGYAN ÉRTELMEZED A BÍRÓSÁG HATÁROZATÁT? Ez a határozat
akkor azt jelenti, hogy elvileg a 7,5 tonna alatti járművekkel a saját számlás szállítás is tachográf
köteles? Mert a határozat, ha megnézed, azt írja, hogy mivel az 561-es rendelet NEM definiálja a
„nem kereskedelmi áruszállítás” fogalmát, ami a 3. cikk h) pontjában olvasható, ezért a Bíróság
meghatározta ezt és határozatban kiadta.

És ők azt mondták, hogy innentől kezdve csak az számít ide bele, amit olvashatsz is, pl. ha
magánszemély viszi a saját cuccait, pl. a veterán autóját vagy bármi mást, kifejezetten magáncélra.
És ha egy vállalkozás a krumplit viszi eladni, akkor, habár az saját számlásnak minősül, mégsem
alkalmazható rá ez a h) pont, mert az már „kereskedelmi áruszállítás” az új definíció szerint, mivel
ezzel a tevékenységgel pénzt keres. Ezért ott használni kell a tachográfot. A hölgy is ezt mondta,
nem a konkrét eset érdekelte.

És engem sem a konkrét eset érdekel, hanem az, amit az alapján a Bizottság általánosan kiterjesztett
más tevékenységekre is. A lényeg: én a Bíróság határozata alapján úgy látom, hogy az 561-es rendelet
3. cikk h) pontja innentől kezdve nem ad mentességet a saját számlás áruszállítónak a tachográf
használata alól, mint ahogy eddig ezt így tekintettük. Mert a Bíróság ezen határozata értelmében az
ilyen tevékenység (mivel pénzt keres vele), kifejezetten NEM tartozhat a mentesség hatálya alá. Csak
és kimondottan magánszemély, aki NEM keres pénzt ezzel a tevékenységgel.

Az ügyvédnő is és én is így értelmezem ezt a határozatot. És a NAV is. Hogy szerintünk a 7,5 tonna
alatti jármű, saját számlás szállítás esetén már NEM mentes, mert „kereskedelmi tevékenységnek”
minősül. Ezt határozta, ezt definiálta újra a Bíróság.

Te hogy látod EZT a kérdést? Igazából ez érdekelne engem.

Köszönöm előre is!

Üdv, Feri.”

 

(Megjegyzés: az igazságügyi szakértő előzetes véleménye is az, hogy ez a rendelkezés – a teljes cikk értelmezése alapján, a Bíróság általános szándékának értelmében – alapjaiban változtatja meg a saját számlás szállítás fogalmát, beleértve ebbe az áru- és személyfuvarozást egyaránt. Ez egyébként annyira fontos változás, hogy a „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalma aztán a Mobilitási Csomagban is megjelent.)

 

Az igazságügyi szakértő állásfoglalása a témában

A „kereskedelmi áruszállítás” fogalma MINDENT megváltoztat!

Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a Bíróság egy Svédországi eset alapján hozta meg az ítéletét, ami azért fontos, mert ott NEM volt definiálva a „kereskedelmi áruszállítás” fogalma, viszont a magyar jogban ezt definiálták régebben is.

Mivel senki nem vizsgálta ezt ilyen formában, ezért mi sem foglalkoztunk azzal, hogy ezt másként értelmezzük. De az biztos, hogy a „kereskedelmi áruszállítás” tevékenységével kapcsolatban itthon NEM is kell bírósághoz menni, és a NAV is már egy ideje ez alapján ítéli meg ezt a tevékenységet.

Az egész a Személyi Jövedelemadó Törvényben található meg.

Jogtörténet szerint a „kereskedelmi tevékenység” kifejezést később felváltotta az „üzletszerű tevékenység” kifejezés (lásd pl. „üzletszerű kéjelgés”). Ez a kifejezés (tevékenység) arra irányul, hogy a személy vagy jogi személy (vállalkozás) jövedelmet vagy vagyont szerezzen (valamilyen nyereségszerzési cél).

Tehát, egyértelműen pénzszerzés, vállalkozás esetén pedig haszonszerzés céljából történik a tevékenység.

De, ha a cég csapatépítő tréning címén, a csoport összekovácsolására, mondjuk május 1-n elviszi a majálisra az embereit, és a saját járművén viszi, mondjuk a bográcsot, az asztalait, székeit, egyéb főzéshez szükséges anyagokat, italokat, stb., bármit – ez NEM „kereskedelmi tevékenység”, azaz, ez például mentesül a tachográf használata alól.

Mostantól MINDENKINEK használnia kell a tachográfot...Vagyis, a céges buli, ahogy fentebb írtam, az mentes, ebben a formában, mivel nem pénzügyi vagy számviteli értelemben vett nyereség céljából tartom a rendezvényt, viszem az árukat.

Másik példa a mentességre, ha a cég kölcsönadja a járművét az alkalmazottnak, hogy ő költözzön azzal. Ha az „áruszállítás” fogalmi körét megnézzük, láthatjuk, hogy ebben a pontban áruszállításról beszélünk. (Csak, hogy tiszta legyen! Most a 3. cikk h) pontjáról beszélünk az 561-es rendeletből). Ezért is nincs benne az, hogy „bérbe veszi”, „eladja”, stb., emiatt ezeket a termékeket is ebben az esetben az áruszállítás körébe lehet kapcsolni jogi értelemben. Ha ezt egy 7,5 tonna alatti járművel teszi meg, akkor az is mentesül a tachográf használata alól.

Mi korábban a „nem kereskedelmi áruszállítás” fogalom használatakor csak annyit vettünk bele kritériumként, hogy ne legyen fuvardíj, ne fuvarozza azt a terméket. Más szavakkal, ha a saját termékét viszi valaki, akkor az eddig mentes volt. Nem tekintettük más szempontból, mert nem volt értelme. De most, más szempontból nézve, igazodva a Bíróság ítéletéhez, a „nem kereskedelmi áruszállítás” csakis a magáncélra történő használatot jelenti, vagy pl. azt, amit a majálissal kapcsolatban írtam példát, vagy ugyanígy, ha pl. maga a cég költözik, és egy ilyen járművel viszi a bútorait. Az is mentes a tachográf használata alól.

Dr. Göndös Gábor, ügyvéd

Minden más esetben tehát, amikor bármilyen formában is felmerül a haszonszerzés, nyereség vagy pénzszerzés lehetősége, tevékenysége, a fenti mentesség NEM érvényesíthető, és minden ilyen esetben használni kell a menetíró készüléket! Még saját számlás szállítás esetén is (ha kiviszem a krumplit a piacra eladni, akkor azt haszonszerzés céljából teszem, tehát használni kell a menetírót, és teljes egészében vonatkozik rám az 561-es rendelet előírása – nem érvényesíthető a mentesség a Bíróság értelmezése alapján).

Még egy fontos gondolat ehhez. Dr. Szabados Tibor elmondása szerint már nálunk is a bíróságok helyben hagyják a hatóságok ilyen formán történő eljárását, vagyis, ha a hatóság valakit azért szankcionál, mert az illető helytelenül használta a mentességet, miközben nem kellett volna (lásd a fentieket), akkor az illetékes bíróság helybenhagyja ezt az ítéletet, szankciót.

 

Tachográf használat és érvényesség

A szállítókat sem kíméli az új értelmezés...Ha tehát magánszemély közlekedik, magáncéllal a maximum 7,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművel vagy járműszerelvénnyel, akkor rá NEM vonatkozik az 561/2006/EK rendelet hatálya, ahogy azt fentebb kifejtettük.

Amennyiben a jármű menetíróval fel van szerelve, de a használata nem kötelező (lásd pl. majális vagy költözés, stb.), akkor a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. paragrafus (3) bekezdése nem vonatkozik erre az esetre, mivel a jármű nem tartozik a 165/2014/EU rendelet hatálya alá. Ennek megfelelően nem lehet megkövetelni, hogy az analóg tachográfban legyen adatrögzítő lap (korong), vagy a digitális tachográfban legyen járművezetői kártya. A digitális tachográfot OUT ki kezdés állásba kell kapcsolni.

Amire mindenképp figyeljünk, hogy a beépített tachográfra az esetleges mentességtől függetlenül vonatkozik a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 92. paragrafus (4) bekezdése, melynek értelmében – ha már egyszer beszerelték – a beszerelt tachográfnak jóváhagyottnak, illesztettnek, hitelesítettnek, aktiváltnak kell lennie, és a berendezésen végre kell hajtani az előírt felülvizsgálatokat. Tehát, abban az esetben, ha valaki saját számlás szállítást végez és emellett még mentességet is élvez a tachográf használata alól (lásd majális vagy a cég költözése), de be van szerelve a tachográf a járműbe, akkor a fentiekre kell figyelni.

(Megjegyzés: a saját számlás szállítás kizárólag azt teszi lehetővé, hogy a gépkocsivezető részére szaktanfolyami végzettség nem szükséges, nem kell fuvarozói engedély, és fuvarlevél helyett elegendő a menetlevél használata.)

 

A fenti idézetek az új AETR könyvből vannak. Az alábbi linkre kattintva tudod megrendelni.

Kérem az AETR könyvet!