Adatvédelmi tájékoztató

Kuzma Ferenc EV (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, valamint alkalmankénti hírlevelek, akciókról szóló tájékoztatók és egyéb szakmai cikkek feliratkozók felé történő elküldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Szolgáltató által kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1041. Budapest, Istvántelki út 58..

Az adatkezelő elérhetősége: (70) 391-2885

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vagy regisztráció nélküli online vásárlók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók vagy vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Szállítási cím, Számlázási cím, cég esetén Adószám.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, vagy a feliratkozások hírlevelek céljából.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Kuzma Ferenc EV. kereskedelmi és szolgáltató, pénzügyi munkatársai.
– Külső szállító esetén a kiszállító cég munkatársai.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Szolgáltató oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. A szolgáltatás során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A Szolgáltatás böngészése és a Szolgáltatás felhasználása során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megtehető.

SimplePay adatkezelés

A SimplePay fizetési rendszer használata az alábbi Adatkezelési tájékoztató elfogadása révén történik (a fizetési rendszer használatával a vásárló egyben elfogadja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóját is).

Tudomásul veszem, hogy a Kuzma Ferenc EV, 1041 Budapest, Istvántelki út 58., mint  adatkezelő által a https://www.aetr.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • a vásárlás során megadott adatok, úgymint cégnév, személy neve, cég esetén adószám, telefonszám, cím, email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff