Kosár

1.
Négykezesben 1 tárcsás tachográfotok
van/volt csak beszerelve a járműbe, és így kellett fuvarba mennetek.

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Nem
egyszer előfordult már, hogy úgy került sor többfős járat
üzemeltetésére („négykezes” járat), hogy a járműben csak egy személyes
menetíró van beszerelve, tehát, a váltósofőr nem tudja betenni a saját
korongját a másik tárcsába, amivel a készenléti időt húzná. Mi
a teendő ebben az esetben?

1)   
Először is, az lenne az ideális és valójában az elfogadható, ha olyan
tachográf lenne a járműben, amibe mind a két járművezető egyidejűleg be
tudja tenni a saját korongját a megfelelő helyre, így a menetíró
mindkettőjük idejét megfelelően rögzítené (az egyiknek vezetést, a
másiknak készenlétet). Tehát, az első javaslatom az, hogy cseréd le a
tachográfot egy kéttárcsás menetíróra.

Addig
is, amíg ezt nem valósítottad meg, addig marad az a hivatkozás,
miszerint objektív
okokból
nem volt megvalósítható a menetíró használata,
hiszen csak az egyik személy tudta azt használni. Bár a menetíró
készülék az elsődleges információ forrás, ebben az esetben ez nem
kivitelezhető.

2)   
Marad tehát a jól ismert „kézi bejegyzés” – azaz, a korong hátuljának
használata a váltósofőrnek… 

(folytatás
a könyvben…)


2.
Lehet, hogy szállítási és fuvarozási feladatot is végzel, csak nem
tudsz róla?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Fontos
megérteni, mi a különbség a fuvarozás és a szállítás között, mivel,
mint ahogy látni fogjuk, a jogszabály is valamilyen formában
különbséget tesz közöttük.

Szállítás
Olyan árutovábbítás, amely során a szállítóeszköz tulajdonosa maga
végzi saját árujának továbbítását (helyzetváltoztatását), méghozzá
saját szállítóeszközzel. Ő maga lehet a termelő vagy a fogyasztó,
felhasználó is. Önmagának díjat nem számol fel, nem köt szerződést
senkivel, és a keletkezett költségeket megfelelő módon nyilvántartja és
elszámolja…

Fuvarozás
Szemben a szállítással ez mások árujának saját eszközökkel történő
továbbítását, a jármű rendelkezésre bocsátását, valamint a
tehergépjárművel végzett vontatást jelenti, díjazás ellenében. Vagyis,
azért fizetnek a cégnek, hogy elvigye más termékeit, áruit. Mivel ez
nagy felelősséggel járó, üzletszerű, vállalkozói tevékenység, ezért a
fuvarozásban résztvevő felek egymással ún. fuvarozási szerződést
kötnek. E tekintetben fontos a kölcsönös megbízhatóság… 

(Folytatás
a könyvben. Egy Tüzép vagy hasonló jellegű tevékenységet folytató
vállalkozás esetén pl. mind
a két féle tevékenység
előfordul, ezért nagyon nem
mindegy, hogyan értelmezzük és használjuk ezt!)


3.
Pihenőidőkkel kapcsolatos kézi bejegyzések, igazolások, szankciók –
jogos vagy sem?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Sok
vitát kiváltó ok, illetve rengeteg indulatot kavar az, amikor egy
járművezető vagy vállalkozó úgy gondolja, hogy helyesen, szabályosan
igazolt valamit (pl. a pihenőidőt), mégis megbüntetik érte. Ilyenkor az
ember tombolni tudna tehetetlen haragjában.

Ennek
egyik alternatívája – talán a legbosszantóbb az egészben -, amikor
ugyanazért a dologért (igazolásért) az egyik megyében a hatóság embere
vállon vereget téged, hogy milyen remekül felkészültél és megdicsér,
hogy jól csináltad, a másikban pedig 400.000,- forintos bírsággal
sújtanak. Te meg ott állsz, mint “bálám szamara”, és fogalmad sincs,
mit rontottál el, illetve teljesen igazságtalannak érzed a dolgot: most
miért büntettek meg? Fogalmad sincs…

Dühítő,
igaz?

Azonnal
felmerül a kérdés: most akkor honnan
tudja a sofőr vagy a vállalkozó, hogy mi a helyes eljárás, illetve
megoldás, ha még egy adott hatósági szerven belül is eltérően
értelmezik a jogszabályt
, vagyis eltérés van ugyanannak a
dolognak a megítélése kapcsán? 

Hadd
adjak egy példát ennek érzékeltetésére, illetve megértésére, és aztán
megnézzük, mit tehetsz!

Zebegényi
Zoárd gépkocsivezetőként dolgozik, és úgy igazolja a heti pihenőidejét,
hogy péntek délután 17:00-kor, amikor végzett és kezdené a heti
pihenőidőt, kiveszi a korongját, megfordítja és hátul 24:00-ig kihúzza
a pihenőt. Aláírja a korongot, majd szombatra fog egy új korongot, elöl
megfelelően kitölti a nevét, a dátumot, és hátul 00:00-tól 24:00-ig
kihúzza a pihenőt, aláírja. Aztán vasárnapra ugyanezt megteszi, csak a
vasárnapi dátummal. Hétfőn is egy új korong, ami 00:00-tól indul és
addig tart (hátul kihúzva a pihenőt), amíg Zoárd el nem kezdi a munkát.

Zoárd
nyugodtan végzi ezt követően a tevékenységét, majd pár nap múlva egy
adott héten kétszer is megállítják közúti ellenőrzés címén. Az egyik
ellenőr az úton megdicséri, hogy milyen szabályosan járt el. Az első
ellenőrzést tehát “megússza”, és annak biztos tudatában megy tovább,
hogy minden rendben és mindent jól csinált. Aztán a második ellenőrzés
során egy másik ellenőr megbünteti 400.000,- forintra, mert “nem
használta a Tevékenységigazoló lapot”, és a “korong hátulján rajzolt
heti pihenő szabálytalan és elfogadhatatlan”. Az sem érdekli, hogy az előző
esetben a kollégája ugyanezt a dolgot rendben lévőnek találta.

Jogos
volt a büntetést? Mit mondanak a jogszabályok és a szakértők? Miért van
ellentmondás? Mit tehetsz? 

(Folytatás
a könyvben, amiben elolvashatod a rendőrhatóság
egyik képviselőjének nem hivatalos állásfoglalását, javaslatát
is ezzel a nagyon izgalmas témával kapcsolatban.)


4.
Hogyan használd a korongot, ha egy nap több járművet is vezetsz?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Mi
történik, ha egy nap
többször is járművet kell váltanod
(vagy akár csak egyszer
is), amibe szintén tachográfot szereltek, és ezt használni is kell?
Hogyan kell a korongot kitöltened? Mi
van a közben eltelt idővel?

Ha
átülsz egy másik tachográfos járműbe, ugye ott az a szabály, ahogy azt
fentebb írtam, hogy a korongnak, amit beteszel, abban a járműben is
kompatibilisnek kell lennie. Hogy ez miből áll, ezt az előző részben
olvashattad. Járműváltáskor tehát két
lehetőség
áll fenn: 1. vagy új korongot teszel bele (ha a
régi nem kompatibilis), vagy 2. viszed tovább azt, amit az első
járműből kivettél.

Az
első esetben ezt az adott korongot lezárod, azaz beírod az érkezés
dátumát, a helyszínt és a kilométert, mivel ezen korong használatával
végeztél. Pont. Majd előveszed az új
korongot
, elől megfelelőn kitöltöd, és ezt teszed be az új járműbe. Ez
eléggé egyértelmű.

De
mit teszel a 2. esetben, amikor ugyanazt
a korongot
viszed tovább?

Nos,
az
elejét
ennek is részben lezárod, azaz beírod az érkező
km-t a kilométeróra alapján, és a korongcsere dátumát… 

(folytatás
a könyvben…)


5.
A vezetési idő és a vezetési időszak közötti lényeges különbség!
Időnként még az ellenőr is keveri ezeket…

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Vezetési
idő

Nagyon
alaposan meg kell érteni, hogy mit is jelent ez! Szedjük szét egy
kicsit és nézzük meg!

Először
is, ez egy bizonyos tevékenységnek az időtartamát jelenti, vagyis azt
az időmennyiséget, amely alatt egy bizonyos dolgot megteszel. Jelen
esetben ez a bizonyos tevékenység a vezetést jelenti, tehát azt, amikor
a
járművet ténylegesen vezeted
.

Ezt
kihangsúlyozom még egyszer: a
járművet ténylegesen vezeted
. Vagyis, nem rakodsz, nem
állsz és vársz, nem pihensz, hanem ténylegesen, mérhetően, láthatóan
vezeted a járművet. Ez annyira fontos, hogy ezért ismételtem
meg… 

(folytatás
több
oldalon keresztül
részletezve a könyvben…)

Vezetési
időszak

Miben
különbözik ez a vezetési időtől? Abban, hogy adott esetben ez egy
hosszabb időintervallumot ölel fel, mivel a vezetési idő legfeljebb 4,5
óra lehet (amiket összeadunk a korongon, mint vezetési jelek), a
vezetési időszak viszont kvázi akármennyi (persze, nem teljesen).

Ugyanis
ez egy olyan időtartományt jelent, ami akkor kezdődik, amikor a
járművezető mondjuk befejezte a napi vagy heti pihenőidejét, vagy
akkor, amikor befejezett egy szünetet, és addig tart, amíg egy újabb
szünetet nem tart vagy ki nem veszi a napi vagy heti pihenőidejét.

Mi
az értelme ennek?

Ez
egy olyan időszak, amely
tartalmaz vezetési időt és egyéb más
tevékenységeket is.
Kezdetben tévesen ezt összemosták –
még az
ellenőrök is – a vezetési idővel. Pedig ez csak abban az esetben
egyezik a vezetési idővel, ha a vezetési idő folyamatos…

(folytatás
és ábrázolás a könyvben…)


6.
Mi a lényeges különbség a munkanap és az aetr szerinti tevékenységi
nap között?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

…másképp
fogalmazva, ugyanazokat az adatokat kétféleképpen kívánjuk értelmezni
és használni akkor, ha:

1.   
az AETR vagy 561/2006/EK rendelet előírásainak (lásd az előző
fejezeteket), vagy
2.    a munkaügyi előírásoknak (lásd ezt a
fejezetet)

akarunk
megfelelni.

Az
(1) pont alatt a következőket értem: noha az AETR és az 561/2006/EK
rendelet is tágabb értelemben munkaügyi előírások tekintetében
határozza meg a vezetési időket, pihenőidőket, stb. (hiszen épp azért
rendeli el a szüneteket, pihenőket, azért szabályozza a vezetési időt,
stb., hogy segítse a járművezetőt munkája balesetmentes és biztonságos,
az egészségét, a saját és mások testi épségét nem veszélyeztető
elvégzésében), ugyanakkor, szigorúan nézve ezen pont alatt csak az
abban a jogszabályban leírtaknak történő megfelelést

értem, amit az
előző fejezetekben fejtettem ki részletesen.

A
(2) pont alatt értem a
munkaügyi előírások egészét
, ami magában
foglalja az összes, érintett törvény és jogszabály (beleértve az AETR
vagy az “561-es rendeletet”, a Munka Törvénykönyvét, ahol azt kell
alkalmazni, valamint az ebben a fejezetben részletezett 1988-as évi I.
tv. a közúti közlekedésről, 18/A-L. §-ait) alkalmazását. 

A
fenti (1) és (2) pontokban tehát azt akarom értésedre adni, hogy
ugyanazokat
az adatokat
, amiket amúgy is letöltesz a kártyáról és
kiértékeled, vagy kiértékeled a korongból, és ezek alapján megkapod az
előző fejezetekben tárgyalt listákat, eredményeket, egy kicsit más
szemmel kell nézni, amikor a munkaügyi
nyilvántartást készíted
, azért,
mert még több szempontot, körülményt kell adott esetben megvizsgálnod,
figyelembe venned (adott esetben pl. szükséges lehet a járművezető
nyilatkozata is a munkavégzés jellegéről, mert lehet, hogy csak így
tudod eldönteni, hogy az adott tevékenységét miként kell elszámolni –
lásd a fejezet további részében)…. 

(folytatás
és részletes elemzés a könyvben…)


7.
A 24 órás “munkaidő” meghaladása

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Ez
a jogszabályi rész arról szól, hogy milyen időkorlát van arra az
esetre, amikor a rendelkezésre állási időt követően munkaidőt töltesz.
A törvény ezen pontja szerint lényegében három eset lehetséges:

1)   
A rendelkezésre állási idő (amit korábban meghatároztunk, hogy mi az) +
az azt követő munkaidő együtt nem lehet több 24 órányi időtartamnál.
2)    A rendelkezésre állási idő + az azt
követő munkaidő együtt meghaladja a 24 órányi időtartamot. Ebben az
esetben a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azaz, az első
lehetséges időpontban egy legalább 11 órás egybefüggő pihenőidőt kell
tartani.
3)    A munkaidő + az azt követő
rendelkezésre állási idő együtt meghaladja a 24 órányi időtartamot.
Ebben az esetben a (4) bekezdés szerint az első lehetséges időpontban
egy legalább 11 órás egybefüggő pihenőidőt kell tartani.

Nézzünk
erre egy példát! … 

(folytatás
a könyvben…)


8.
Ha munkahelyet váltasz, illetve meg kell válnod a dolgozódtól, ki és
hogyan igazolja a “köztes” időket?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

Mivel
az 561/2006/EK rendelet előírja, hogy a járművezetőnek 28 nappal minden körülmények között
el kell tudnia számolni abban az esetben, ha beül egy tachográffal
felszerelt járműbe, ezért lényeges kérdés, hogy miképp járjunk el
akkor, ha a munkavállaló elmegy a cégtől. Azért fontos ennek megértése,
mert egyrészt a járművezetőnek el kell számolni a nála lévő
korongokkal, igazolásokkal a munkáltató felé, másrészt viszont
igazolnia kell a 28 napját is a közúton, ha közben másik vállalkozáshoz
megy dolgozni, ami ezen igazolások kilépéskor a munkáltató részére
történő leadása esetén lehetetlen lenne.

Hogyan
járjunk el szabályosan?

A
lényeg a következő, röviden összefoglalva:… 

(folytatás
a könyvben…)


9.
Hogyan értelmezzük a munkaidő keretet az új dolgozó vagy alkalmi
munkavállaló esetén?

Idézet a nemrég megjelent AETR és
munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak
könyvből:

A
munkaidőkeret lényegét tekintve hosszabb időszakra eső napi munkaidők összegét jelenti,
ami az időszak munkanapjaira egyenlőtlenül osztható el. Más oldalról
megközelítve egyszerűen azt jelenti, hogy munkaidőkeretben
foglalkoztatott utazó személyekre más munkaidő szabályok vonatkoznak.
Ennélfogva, az adott időszakon belül egyes kijelölt munkanapokra hol
felemelt, hol csökkentett mértékben írható elő. Ez az összevont
munkaidő a munkaidőkeret. 

A
munkaidőkeret alkalmazását tekintve fontos megérteni, hogy a
munkaidőkeret kialakításával a munkáltató rugalmasan tud gazdálkodni a
munkaidővel. Lényegében véve a napi munkaidő mértéke számítási egységgé
válik, amely nagyobb egységekbe foglalható. A munkaidőkeret kezdő és
befejező időpontját meg kell határozni és erről a munkavállalót írásban
tájékoztatni kell. Az is megoldás lehet nagyobb flottával rendelkező
vállalkozásnál, hogy az írásbeli közlést tájékoztató formájában a
munkáltató közzé tegye akár egy belső hirdetőtáblán, vagy egy olyan
helyen, amely általános információk közlésére szolgál. … 

(folytatás
és ábra a jobb megértéshez a könyvben…)


10.
Mi a különbség a pihenő, a pihenőidő, a szünet, a készenlét, a
várakozás és a rendelkezésre állási idő között?

Ezzel a témával kapcsolatban arra
szeretnék rávilágítani, hogy
főleg munkaügyi
tekintetben
milyen jelentős eltérések vannak ezen fogalmak
között.

Hogy ezt egy kicsit bemutassam, egy
rövid részt felidéznék a könyvből, ami egy hosszabb magyarázat és
rávilágítás töredéke, mégis, talán bepillantást ad abba, mire is
gondolok.

Az
előző részben azt elemeztük ki, hogy a különböző jellegű várakozással
töltött idők közül, ha kifejezetten a be- és kirakodásra történő
várakozásról van szó
, akkor az munkaidőnek számít (kivéve,
ha kollektív szerződés ettől eltérően nem rendelkezik).

Most
a várakozásnak egy másik jellegét szeretném megmutatni, amit a fenti
törvényi pont ír le. Ez pedig az a típusú várakozás, amikor a
járművezető nem tartózkodik a munkahelyén, hanem egy általa
megválasztott helyen van, pl. otthon, vagy egy motelben, vagy máshol,
és arra vár, hogy szóljanak neki, mikor kell fuvarba mennie vagy
bemennie, vagy elmennie havat lapátolni, ahová “vezényelték”, stb.
Ebben az esetben ez NEM
minősül munkaidőnek
! (Az egy más kérdés, hogy pótlékot
kell fizetni érte, de a munkaidő/nem munkaidő kérdésében ez
lényegtelen.)

(további részek a fejezetből…)

Értsd meg jól a kifejezések mögött megbúvó tartalmat,
tevékenységet, mert csak akkor értheted meg igazán a rendelkezésre
állási idő lényegét!

Számtalan
tevékenység minősülhet ugyanis a törvény szerint rendelkezésre állási
időnek, mert ebben a jogszabályi pontban csak példálózó felsorolás van
meghatározva, ha megnézed, és a “különösen” szónak az az értelmezése
itt, hogy nem alkot zárt rendszert, azaz, több minden belefér,
és csak megemlít néhány példát. (Ezért írtam a bevezetőben, hogy nem
tudok mindenre példát írni, de igazából nem is kell, mert ha megérted a
mögöttes tartalmat, akkor már elég könnyen elboldogulsz vele.) Az
AETR-nél viszont a rendelkezésre állási idő meghatározása során igenis
zárt rendszert alkot a felsorolás, mivel ott csak két eset tartozik bele,
amelyre abban a jogszabályban a “nevezetesen” szó utal.  Ez
alapján pedig az első a várakozás
és második a
váltósofőrnek a másik sofőr mellett eltöltött ideje
. A
várakozás, mint fogalom értelmezésével az előző oldalakon foglalkoztam,
ezért itt most már nem ismétlem meg.

Ugyanakkor,
ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk a rendelkezésre állási idő fogalmát,
mint a várakozással töltött idő egyfajta elbírálását, megítélését,
akkor lényeges különbségeket állapíthatunk meg a várakozással töltött
idők jellege
között. … 

(folytatás
a könyvben…)


Még nem bestseller, de…

A
könyv február 16-án jött ki a nyomdából. Még messze van attól, hogy
bestseller legyen (hihi), de azért az elmondható, hogy már csaknem 300 hozzád hasonló
vállalkozó és sofőr
biztonságban tudhatja magát
az AETR-el kapcsolatban.

A fent boncolgatott témáknál még sokkal-sokkal többet
elemzünk, részletezünk, magyarázunk a könyvben. És mindez 2 volt KF
ellenőr és egy igazságügyi szakértő hozzáértő szakmai lektorálásával.

Igyekeztünk
ezt a megleheősen nehéz témát a lehető legközérthetőbben bemutatni,
értelmezni, példákkal, illusztrációkkal, ábrákkal.

 • Jogszabályok hétköznapi nyelven
 • Kerüld el a bírságok 96%-át
 • NE rettegj többé, ha megállít az ellenőr!
 • NE légy kiszolgáltatva az AETR
  jogszabályok (félre)értelmezésének!
 • NE vegyél zsákbamacskát! Ez a könyv A
  pontos információ forrás számodra.

Két hozzászólás a Facebook-on:

Én
már elkezdtem olvasni, nagyon jó, érthető, hasznos! – Molnár Mónika

Köszönöm
a gyors postázást, olvasom, nagyon jó!!! – Pálinkás László

NE HABOZZ hát, nehogy késő legyen! 


 

2 CD a könyv mellé – ERŐSEN AJÁNLOTT!!!

A könyv mellé KÉT CD-t is kiadtunk, amik nagyon hasznosak, mivel még teljesebbé teszik a könyv megértését, használatát.

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak

Az egyik CD-n a könyv még könnyebb megértésével kapcsolatban hallhatsz hasznos információkat. Kiegészíti a könyvet, példákon keresztül adva még nagyobb megértést és további magyarázatokkal szolgál az egyes fejezetekhez, kiemelve a leglénygesebb pontokat, amikre okvetlenül figyelned kell, többek között az alábbi témákban:

 • Saját számlás szállítás buktatói: mi az, mi nem az (pl. egy tüzép KÉTFÉLE tevékenységgel bírhat: szállítás és fuvarozás is).
 • Mit tegyél, ha a pihenőidődet töltöd, és ellenőriznek? Mi a helyzet ekkor? Mi a teendő?
 • Elvihet-e az ellenőr ellenőrzés céljából?
 • Ellenőrizhetnek-e újra azért, amiért már egyszer ellenőriztek? Bírságolhatnak-e azért, amiért egyszer már szankcionáltak?
 • Mit jelent ténylegesen a MEGFELELŐ korongkitöltés és használat, beleértve a korong elejét és hátulját is?
 • Mi a menete a másik járműbe történő átszállás esetén? A korong cserék és váratlan helyzetek esete?
 • Járművezetői kötelességek – fontos információk!
 • Nehézségek, problémák, mizériák a pihenőidők megfelelő igazolásával kapcsolatban. A helytelen igazolás veszélyei.
 • Négykezes járatok: ellentmondások, félreértések, rossz értelmezések
 • A jogszabályok a MEGRENDELŐKRE, UTAZÁSSZERVEZŐKRE is vonatkoznak!
 • A mentesség megfelelő értelmezése, használata, buktatói – mire figyelj oda? Mi az az ALAPVETŐ dolog, amit mindenképpen tudnod kell?
 • Az utazó munkaválallók munkaideje – speciális törvényi vonatkozások értelmezése. Miért nem elég a Munka Törvénykönyve?
 • A lehetetlent eltöröltük! Megfelelhetsz az ellenőrzéseken!


Szemináriumi CD a könyv alapján, a nagyságrendekkel megnövelt tudás érdekében!

A könyv alapján 2012 április 7-én megtartott AETR szeminárium TELJES felvétele CD-n!

Az EGYETLEN CD, ami a teljes szemináriumot tartalmazza, Dankó László hozzászólásaival, magyarázataival, 32 résztvevő kérdéseivel.

A CD önmagában NEM vásárolható meg és CSAK a könyvvel együtt rendelhető (később sem lehet megrendelni). Ezért, ha MOST nem rendeled meg, akkor örökre lemaradsz erről a rendkívül fontos előadásról.

A CD hossza 5 óra 44 perc, és a könyv mellett bármikor meghallgatható.

A remekül felépített, részletes előadás mellett több tucat kérdést is meghallgathatsz, amik önmagukban komoly oktató erővel bírnak. De ezt CSAK a könyvvel együtt rendelheted.

Mit hagysz ki, ha NEM érdekel a könyv és a CD-k? Miről volt szó a szemináriumon?

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak

 1. Bevezető, szeminárium indítása
 2. Nincs mentséged!
 3. AETR vagy 561-es rendelet?
 4. Fuvarozás vagy saját számlás szállítás?
 5. Birságolással kapcsolatos információk
 6. Menetlevél, fuvarlevél, hibás tachográf vagy korong
 7. Ellenőrzések, információk, és a 261-es rendeletről röviden
 8. Mit ellenőriznek – analóg tachográfok
 9. Mit ellenőriznek – digitális tachográfok
 10. További adatok az ellenőrzésekről – mit tehetsz?
 11. Súlyos megszegések
 12. E-jel kompatibilitás és a V-max értelmezése
 13. Korong eleje és hátulja – hatályon kívüli tevékenységek kezelése
 14. Koronghasználat járműváltás esetén
 15. Korongrajzolatok
 16. Digitális tachográf, UTC-idő, a telephelyen belüli mozgás ideje
 17. Járművezetői teendők, a módkapcsoló és a lerakónál töltött idő
 18. Négykezes
 19. Munka, szünet, napi és heti pihenőidők
 20. Napi és heti vezetési idők
 21. Kompon, vonaton történő szállítás
 22. Mentesség, kivételek, ezek igazolása
 23. Tevékenységigazoló lap
 24. Eltérések a vezetési és pihenőidőtől a gyakorlatban
 25. További kérdések
 26. Tesztkérdések megválaszolása, további információk
 27. Telephelyi ellenőrzések és a vállalkozás kötelezettségei – 1. rész
 28. Telephelyi ellenőrzések és a vállalkozás kötelezettségei – 2. rész
 29. Utazó munkavállalók munkaideje – 1. rész
 30. Utazó munkavállalók munkaideje – 2. rész
 31. Utazó munkavállalók munkaideje – 3. rész

 

Interjú Rádió 171. Kattints ide és hallgas meg egy részt a szemináriumból! Kérdések
megválaszolása.

2. Kattints ide és hallgas meg egy részt a szemináriumból! Részlet az Utazó munkavállalók munkaideje előadásból.

A fenti 2 részlet kb. 20 perc az 5 és 3/4 órás szemináriumi CD-ből. Mégis, már ezekből is tanulhatsz! A teljes CD pedig új alapokra helyezi az AETR-tudásodat. A könyvvel együtt valódi kincs a fuvarozóknak és saját számlás szállítóknak.

 

A két CD és a könyv együtt TELJESEN új alapokra helyezi az AETR-el kapcsolatos megértésedet. Ilyen kiváló ár/érték arányú kiadványt SEHOL máshol nem találsz a piacon. Ha azt mondod, neked NINCS szükséged a könyvre és a CD-kre, mert “megoldod magad”, akkor SEMMIKÉPP NE rendeled meg azokat! Ebben az esetben viszont marad a “parkolói oktatás…”

 

Kattints ide gyorsan, hogy beleolvass az eddigi könyvolvasók véleményébe! Ők MIÉRT ajánlanák Neked?

 

  

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv 8.500,- ft + 5% Áfa áron megrendelő űrlap, valamint kiegészítő megrendelő az egyéb AETR anyagokra!

 

 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv

4 hét alatt több, mint 300 darab elfogyott! Kattints ide, hogy lásd, rendelhetsz-e még belőle!

Ha igen, add le rendelésed MOST!

Ez egy rendkívül értékes befektetés, mellyel a biztonságodat, és a bírságra költendő pénzedet válthatod meg!

(Megjegyzés: az adatokat minden reggel aktualizáljuk, frissítjük.)

 

Figyelem! Ha bármikor elakadsz a rendelés során, vagy valamit nem értesz, esetleg nehézségbe ütközik az űrlap kitöltése, vagy további kérdéseid vannak, akkor hívd a 06-70/379-4957-es telefonszámot! Kolléganőnk eligazít.

 

Figyelj, kérlek!

A csatolt videó röviden bemutatja a megrendelés menetét – hogyan kell megcsinálni, mi történik utána, stb.

Megnézem a rendeléssel kapcsolatos videót

Csináld párhuzamosan a dolgot! A videó egy új oldalon nyílik meg, így nem lesz akadálya, hogy a videót nézve te is pontosan töltsd ki a megrendelő űrlapot. A videóba BÁRMIKOR belekattinthatsz, ekkor a videó megáll, és neked lesz időd elvégezni a lépéeket. Újra belekattintva a videóba a videó továbbmegy onnan, ahol megállítottad.

Megnézem a rendeléssel kapcsolatos videót.

 

 

FONTOS!

Hogy biztosan tudjuk, VALÓDI megrendelés történt, nem egy spam robottal van dolgunk, ezért a megrendelő űrlapot egy jelszóval védett oldalra tettük (Sajnos, túl gyakran kaptunk spam megrendelést.)

Ezt az oldalt az alábbi linkre kattintva érheted el, és azonnal ki is töltheted.

Mindössze az alábbi összeadási műveletet kell elvégezned és az így kapott eredményt kell beírnod jelszóként.

5 000 + 5 000 = ?
(Az így kapott 5 jegyű szám a jelszó. NE tegyél közé semmilyen karaktert!
Kattints erre a linkre és ÍRD BE ezt az 5 jegyű számot! Ezután már kitöltheted a megrendelő űrlapot.

 

 

 


 

Szólj hozzá Te is a témához! Figyelem! Hozzászólásod akkor jelenik meg, amikor azt az adminisztrátor elfogadta! A hozzászóláshoz NEM szükséges regisztráció. Kattints ide a hozzászóláshoz!

Házi szabályok a blog működéséhez:
Ez a blog egy mikro közösség a fuvarozók részére, ahol más szabályok érvényesek, mint a blogok többségén. Itt valós emberek folytatnak értelmes beszélgetést, egymást tiszteletben tartva. Ha ezt te is értékeled, akkor örülök, hogy itt vagy! Ha ezt nem értékeled, akkor menj a blog.hu-ra.
 1. Itt csak teljes, valós névvel szólhatsz hozzá.
 2. Légy kedves és segítőkész.
 3. Ha vitába szállsz, kérlek, hogy a témát támadd, ne az embert, aki a hozzászólást vagy a bejegyzést írta!
Elfogadom a szabályokat, hozzászólok a témához

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .